Nieuwe natuur bij Zoetermeer

Een kijkje nemen

Ik had er al veel over gehoord, die Nieuwe Driemanspolder, die nu iets meer dan een jaar bestaat. Ik pakte de auto en reed naar de camping De Drie Morgen aan de Zoetermeerse Rijweg vlakbij de Haagse wijk Leidschenveen. Wat een troosteloze vlakte! Rijtjes zielige boompjes staan langs vers gegraven sloten en plassen. Verder hetzelfde beeld als bij andere pas aangelegde natuur- en recreatiegebieden: brede fietspaden, wandelpaden met neonkleurige joggers, honden en hun bezitters, en natuurlijk met zware camera’s gewapende vogelliefhebbers.

Maar, naarmate ik verder liep, werd het steeds leuker. Niet alleen was het veel mooier weer dan voorspeld, ook was er veel moois te zien. Het begon meteen al met een torenvalkje dat herhaaldelijk poseerde op de paaltjes met routeinformatie voor de wandelaar. Even later zag ik vrij ver weg een grote groep vogels uit het bruine riet opvliegen. Misschien was er een roofvogel in aantocht. Het waren watersnippen.

Nieuwe Driemanspolder

De Driemanspolder bestond al vanaf 1668, genoemd naar de driekoppige directie in die tijd. Het doel van de bemaling was goede landbouwgrond te creëren en de vorming van meren tegen te gaan. De Nieuwe Driemanspolder ontstond door samenvoeging met de Grote Polder in 1976. Van beide polders zijn nu grote delen bebouwd. In de Grote Polder ontstonden het Stadscentrum en de wijken Leyens en Buitenwegh van Zoetermeer. Driemanspolder leverde de gelijknamige wijk.  De Zoetermeerse plas in het Noorden van Zoetermeer en het Buytenpark (op de oude vuilstort) behoorden ooit tot de Grote Polder. Wat er nog over was aan oorspronkelijk boerenland is niet lang geleden op de schop gegaan voor de creatie van een piekberging voor water voor 'klimaatadaptatie'. Tussen 2017 en 2020 werden plassen en sloten gegraven in het poldergebied dat oorspronkelijk bedoeld was om de vorming van meren te voorkomen! Alleen al in 2018 werden 70.000 vrachtwagenladingen grond verplaatst, met een zogenaamde gesloten grondbalans. Alle grond werd ter plekke weer gebruikt. Het resultaat is niet alleen een piekberging van 2 miljoen liter water, maar ook de bekende Nederlandse combinatie van natuur, recreatie en sport. Wat die natuur betreft, het zal interessant zijn om te zien hoe die zich ontwikkelt vanaf de huidige pioniersfase naar een meer stabiele toestand.

Prachtige herfstplaatjes

Ik loop rond een grote plas en geniet van de prachtige uitzichten op de hoogbouw van de Haagse kantoren en natuurlijk op een van de meest absurde skigebieden van de wereld: Snow World in Zoetermeer. Op de voorgrond het goudgele riet in de late herfstzon.

Dat alles onder sublieme donkere luchten. Een blauwe reiger vliegt achter een grote zilverreiger aan. De smienten, die ik al een tijd had horen fluiten, worden prachtig verlicht. Daarboven vliegt een grote groep Canadese ganzen. Even later zie ik een mooie groep slobeenden. De eenden komen weer mooi op kleur zo tegen de winter. Dat geldt iets minder voor de pijlstaarten die ik verderop zie, maar ze zijn al mooi.

Ik loop nog even naar een roestig kijkscherm. Daarachter zitten de aalscholvers op een in het water geplaatste houtstronk met hun vleugels te wapperen. Verder zie ik er niets bijzonders. Dus loop ik maar terug naar mijn beginpunt. Een torenvalk gaat nu steeds vlak bij me in een van die zielige boompjes zitten en af en toe eronder. Het lijkt wel of hij gefotografeerd wil worden. Met het resultaat ben ik heel blij: je kunt de prachtige patronen in elk afzonderlijk veertje zien. Bij de camping zie ik veel vogelaars. Ik denk dat ze op zoek waren naar de blauwe kiekendief die hier ergens moest zitten. Ik houd het voor gezien. Het begint zachtjes te regenen.

—-

P.S.

De driemanspolder is niet het enige weidegebied dat in de laatste jaren op de schop is gegaan. Een ander voorbeeld is het Bentwoud, waar 800 ha weiland in bos werd omgetoverd. Zie hiervoor mijn blog uit oktober.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *