Libellen 2023

Hier een voortzetting van de pagina Libellen 2022 Alle libellen met eerste datum in 2023. Aangegeven of het voor mij nieuwe soorten zijn. Tussen haakjes een doorlopende nummering van voor mij nieuwe soorten.

1. Variabele waterjuffer (12 mei)

In onze tuin meerdere exemplaren

Betere foto op 21 mei: duidelijk uitroepteken!

2. (22.) Glassnijder [NIEUW!] (13 mei)

Tiengemeten

Glassnijder (V)

Op 28 mei het mannetje bij Huys te Warmont. Slechte foto:

Ik dacht eerst aan een keizerlibel (maar die is veel groter en  het borststuk is anders)  of een paardenbijter (maar die komt pas in de loop van juli). Ook lijkt hij (55-63 mm) wel wat op de grotere (67-76 mm) blauwe glazenmaker, die ook meestal later te zien is.

3. (23.) Platbuik [NIEUW!] (13 mei)

Eerst gezien op Tiengemeten, 13 mei.

Beter gefotografeerd op 20 mei (Strengen).

Platbuik (V)
Platbuik (M)

Op 20 mei het mannetje gefotografeerd (Strengen).

4. (24.) Viervlek [NIEUW!] (16 mei)

Koudenhoorn

Deze op 21 mei op de Strengen gefotografeerd.

5. Lantaarntje (17 mei)

In de tuin nu naast variabele juffer ook lantaarntjes.

iets kleiner dan een variabele waterjuffer

6. (25.) Azuurwaterjuffer [NIEUW!] (18 mei)

Azuurwaterjuffer (foto 21 mei)

Huys te Warmont  bij ‘kikkerplasje’. Bij het plasje op dit moment geen andere waterjuffers.
Heel veel blauw. De kleur is ‘azuur’, anders dan het blauw van de variable waterjuffer. Duidelijk geen uitroepteken. Later vliegen er vlakbij ons huis drie soorten juffers door elkaar: lantaarntje, variabele waterjuffer en azuurwaterjuffer.

7. Vroege glazenmaker (26 mei)

Er vloog er een bij het bruggetje naar de Strengen. Geen foto nog.

Twee dagen later hing er een aan een plant bij Huys de Warmont:

8. Gewone oeverlibel (27 mei)

Bij een plasje op de Strengen een eerste paringswiel van deze beesten. Verder zag ik ze  nog niet vliegen, maar dat komt snel. Voorlopig vooral platbuiken en viervlekken.

Bovenstaande foto maakte ik begin juni in Polen.

 

9. (26.) Bruine korenbout [NIEUW] (5 juni)

In NW Polen in de eerste week van juni een van de meest algemene libellen naast viervlek en oeverlibel. Hieronder het blauw berijpte mannetje.

10. (27.) Vuurjuffer [NIEUW] (7 juni)

Tussen de variable waterjuffers een vuurjuffer (slechte foto)

11. (28.) Sierlijke witsnuitlibel [NIEUW] (8 juni)

Ook in Polen een  sierlijke witsnuitlibel (mannetje)

 

12. (29.) Bosbeekjuffer [NIEUW] (8 juni)

Bij stromend water in de bossen van Polen, soms samen met de weidebeekjuffer.

13.  Weidebeekjuffer  (9 juni)

vorig jaar in Frankrijk gezien, nu in Polen.

14.  Grote roodoogjuffer  (19 juni)

Half juni verscheen hij weer in de sloot bij ons huis. Duidelijk grote: vleugel loopt tot de grens van S8 (klopt dit wel?). Obsidentify heeft geen twijfels. Geen blauw aan de zijkant van S2 en S8!

Bovenstaand paar gefotografeerd op 26 juni.

15.  Bruinrode heidelibel (21 juni)

Vroeger dan vorig jaar zag ik veel bruinrode heidelibellen bij een van de bijna opgedroogde plasjes van de Strengen.  Alleen gele vrouwtjes.

ObsIdentify weet zeker dat dit geen bloedrode heidelibel is.

 

Dit mannetje in de tuin op 13 augustus. Minder geel op poten dan steenrode heidelibel. Heel duidelijke citroengele banden die grijs worden aan de bovenkant.

16.  (30.) Gevlekte witsnuitlibel [NIEUW] (24 juni)

Je verwacht ze niet op die plaats, maar ze waren er toch. Plasje bij Huys te Warmont. Tientallen. Naast de meer gewone soorten als viervlek, gewone oeverlibel, vroege glazenmaker, azuurwaterjuffer.

17. Bloedrode heidelibel (24 juni)

Ook bij het plasje bij Huys te Warmont. Vorig jaar  pas op 20 augustus gezien.

De vrouwtjes zijn geel. Hier een exemplaar in het Bentwoud op 3 juli.

Ook begin augustus in Denemarken en bij Leiden misschien de meest algemene heidelibel.

 

18. Grote keizerlibel (24 juni)

Bij Huys te Warmont.

Dit vrouwtje legt eieren in AWD op 9 juli.

19. Kleine roodoogjuffer (24 juni)

Bij Huys te Warmont. Volgens Obsidentify de kleine. Het blauw aan de zijkant van S2 en S8 onderscheidt de kleine van de grote.

20. Vuurlibel  (25 juni)

Bij het eerste plasje op de Strengen, niet ver van  het vogelkijkscherm. Vorig jaar pas op 16 juli.

21. Watersnuffel (3 juli)

Net als vorig jaar in het Bentwoud. Deze dag maar één juffer gezien en dat was deze.

22. (31.) Zuidelijke keizerlibel [NIEUW] (9 juli)

Meerdere exemplaren gezien in AWD. Vrij zeldzame soort die algemener schijnt te worden.

21. Houtpantserjuffer (9 juli)

De eerste exemplaren dit jaar in de AWD. Ze lijken net uitgeslopen te zijn. Vorig jaar pas op 3 augustus.

22. Paardenbijter (9 juli)

In de AWD één exemplaar zien vliegen. Geen foto nog.

Deze foto op 20 augustus in Lentevreugd. In dezelfde week heel veel paardenbijters bij Huys te Warmont.

23. Blauwe glazenmaker (1 augustus)

In Denemarken

Voor het eerst in Nederland op 11 september. Veel exemplaren bij Huys te Warmont.

24. Steenrode heidelibel (11 augustus)

Waarschijnlijk al eerder gezien, maar deze voor het eerst dit jaar met zekerheid onderscheiden van andere heidelibellen. In de tuin.

24. Bruine winterjuffer (23 augustus)

Vorig jaar een exemplaar pas in september. Deze zat heel rustig urenlang in de voortuin. Op 11 september zit hij er nog!

Print Friendly, PDF & Email