Verkleurde foto’s redden

Deze tekst gaat uit van bewerking in Lightroom

 

Temperatuur en kleurtint

Verkleurde dia’s of verkleurde negatieven zijn maar heel beperkt te herstellen met de instelling van kleurtemperatuur of tint. Alleen als de verkleuring heel gering is, kan je met instelling van de kleurtemperatuur verschuivingen van blauw <–> geel realiseren en met de instelling van de tint verschuivingen tussen paars (magenta) en groen. In het gunstigste geval kan het door het pennetje op een neutrale doelkleur te plaatsen.

Kleurtintcurves aanpassen

Bij een sterk geel, paars of blauw geworden foto helpt dat niet. De kanalen rood, groen en blauw moeten apart worden aangepakt , het beste met de kleurtint-curve. Voor bewerking is de kleurtintcurve een rechte lijn van links onder naar rechtsboven. Dat wil zeggen: 0% van die kleur op de input (scan) leidt tot 0% van die kleur op de output (computer-scherm, geëxporteerde foto). 100% van die kleur op de input (scan) leidt tot 100% van die kleur op de output (computer-scherm, geëxporteerde foto) en alle waarden lineair daar tussen.

De oorspronkelijke curve voor blauw

Aan het vage histogram achter de tintcurve kan je zien welke waarden er daadwerkelijk op de foto aanwezig zijn. Bij verkleurde foto’s zijn met name de hoge waarden niet aanwezig. Dan loopt de x-as van 0 tot bijvoorbeeld 70% of minder. Soms zijn ook de lage waarden (tussen 0 en bijv. 10%) afwezig. In het onderstaande voorbeeld is er op de dia heel weinig blauw in de hoge luminantie-waarden. Dat is er over van het oorspronkelijke blauw-bereik van die dia. In begrijpelijk Nederlands: het grootste deel van de dia heeft een blauwkleuring van 30% tot 70%.  Er zijn geen gedeelten met minder dan 30% blauwkleuring en er zijn geen gedeelten met meer dan 70% blauwkleuring.

De afwezigheid van het blauwe histogram in het linker gedeelte van de grafiek is een groot probleem: er zijn blijkbaar geen plekken op de dia die niet ook blauw bevatten. Zo ontstaat er nooit een neutrale zwarte tint. De afwezigheid van het blauw rechts heeft een soortgelijk gevolg: het blauw ontbreekt in de sterk belichte gedeelten. De lucht wordt bijvoorbeeld geel.

 

De aangepaste curve voor blauw

Het is nu het beste om de curve te laten lopen van het de minimum-waarde op de x-as (y=0) tot de maximum-waarde van het histogram op de x-as (y=100%), met een extra punt op de stippellijn precies tussen die twee waarden. Met andere woorden: 30% blauw op de dia wordt in dit voorbeeld 0% blauw bij export. 50% blauw op de dia blijft 50% en 70% wordt 100%.

Op deze manier worden de gedeelten met minimale blauwkleuring (hier 30%) geïnterpreteerd als ‘geen blauw’. Dit geldt ook voor de correcties in rood en groen. Alle punten met minimaal blauw, minimaal rood en minimaal groen worden nu correct zwart. De maximaal aanwezige blauwkleuring wordt geïnterpreteerd als het maximaal mogelijke op het scherm. Alle punten met maximaal blauw (hier 70%), maximaal rood en maximaal groen worden geïnterpreteerd als neutraal wit.

Zo haal je de beste informatie uit het overgebleven blauw (rood, groen) van de dia: uit het gereduceerde luminantiebereik van de dia maak je een volledig luminantiebereik op je output (scherm, geëxporteerde foto).

Een enigszins toonbaar resultaat: een voorbeeld

Met nog wat kleine aanpassingen aan de kleurtemperatuur, de kleurtint, de belichting en eventueel hooglichten, schaduwen, is er uit een bijna verloren beschouwde dia nog wel iets te maken, ook al wordt het niet meer perfect. Zie hieronder.

 

 

 

 

Een nadere inspectie van het histogram

In het histogram van de onbewerkte foto zie je een blauwe piek in het midden: links van  het midden weinig en rechts helemaal geen blauw. Dit geeft natuurlijk een gelige lucht. Door de aanpassing van de blauwe curve wordt het blauw verder naar rechts verplaatst en uitgespreid. De lucht wordt minder geel. Omdat de overmaat blauw uit het midden verdwijnt, komen daar de gele en groene kleuren weer tevoorschijn. Er is nog iets te veel rood in de lucht, maar na wat manipulatie met de rode curve kan dat rood naar links verschoven worden (hoewel er nu weer iets te veel groen in de lucht zit). Zie hieronder.

Een laatste redmiddel om de lucht wat verder op te knappen is het toevoegen van een gegradueerd filter. In het volgende voorbeeld is er een filter toegevoegd die de lucht een wat hogere kleurtemperatuur geeft. De lucht is minder geel en minder groen. Nog niet perfect, maar vergelijk dit maar met het eerste plaatje hierboven. Deze 41 jaar oude dia is weer toonbaar.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *