Goniometrie

De som van een sinus

Als je twee sinussen optelt, kan je het resultaat schrijven als een product van een cosinus en een sinus. Hier geef ik de manier waarop ik die formule eenvoudig heb afgeleid.

 

Sinus van een som

De hierboven gebruikte formules voor de sinus van een som of van een verschil zijn eenvoudig af te leiden door twee rechthoekig driehoeken te tekenen, zie hieronder voor de som van twee hoeken. Voor het verschil van twee hoeken gewoon voor β -β invullen. De sinus keert dan van teken om, de cosinus niet.

Print Friendly, PDF & Email