Wandelen in de stadsnatuur

Zes wandelingen dichtbij

Wij wonen in een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld en toch is hier natuur! Met de Corona-crisis als extra motiverende factor heb ik de natuurgebieden op minder dan drie kilometer van ons huis regelmatig bezocht. Hierbij wat persoonlijk gekleurde informatie. Misschien ook nuttig voor familieleden of kennissen die ons huis eens komen bewonen als wij in het buitenland zijn. Hieronder heb ik zes wandelingen vanuit ons huis in de Merenwijk aangegeven. Voor de eerste vijf zie het kaartje.

Vijf wandelingen bij Leiden: 1. Strengen en Tengnagel (6 km) 2. Polders Poelgeest (5 km) 3. Koudenhoorn (fietsen 4,5 km, wandelen 3 km) 4. Huis te Warmond (7 km) 5. Zwanburger Polder (7 km incl. boot)

1. Strengen en Tengnagel

 

Op de Strengen
Op de Strengen

Vlakbij de Broekdijkmolen aan de overkant van de golfbaangeeft een bruggetje toegang tot het kleine eilandje ‘De Strengen’. Het bestaat voornamelijk uit een vegetatie van wilgen, elzen en heel veel riet, een vogelparadijs waar je naast de gewonere soorten als zanglijsters, rietzangers en kleine karekieten ook regelmatig blauwborstjes kunt aantreffen. Vlakbij de molen waren lange tijd mooie krooneenden te zien. Als je geluk hebt, zie je in dit gebied nog wel eens een ijsvogel.

Er loopt een smal pad helemaal omheen. Honden zijn in broedtijd verboden.  Onlangs zag ik er nog een grauwe vliegenvanger.

Aan de overkant van het eiland is er een verbinding met ‘De Tengnagel’, een smalle strook land, die bij het uitgraven van ‘Het Joppe’, een heel diepe plas, gespaard is gebleven. Hier  vooral veel ganzen, eenden, scholeksters, tureluurs, futen, doodaarsjes en aalscholvers. Ook zag ik er regelmatig tapuiten en (witte en gele) kwikstaarten. Er grazen schapen en soms koeien.

De Tengnagel
De Tengnagel

Totaal 6 km.

 

2. Polders Poelgeest

Aan de rand van het natuurgebied

De Polders Poelgeest liggen aan de overkant van de spoorweg langs de Merenwijk. Ik ontdekte nog niet zo lang geleden dat je er heel goed door een klein fietstunneltje kunt komen. De prachtige plassen en rietvelden liggen midden in een stedelijk gebied. Een oude molen staat er verloren tegen de achtergrond van flatgebouwen. Er zijn twee grote plassen. In de plas het dichtst bij de spoorweg zie je allerlei soorten eenden (inclusief slobeenden en wintertalingen, soms zelf een zomertaling), ganzen (vooral grauwe ganzen en grote Canadezen), meeuwen en visdiefjes. Lepelaars zijn regelmatige bewoners van het gebied. Tientallen lepelaars staan hier in het water terwijl de ene na de andere intercity langs raast. De vogels hebben er geen last van. In een uurtje loop je om de twee plassen. Honden worden hier niet toegelaten.
Totaal 5 km.

3. Koudenhoorn

Aalscholver bij Koudenhoorn

Het stiltegebied van Koudenhoorn ligt heel dichtbij de Broekdijkmolen, maar je moet wel eerst naar Warmond om er te komen. Het is een schitterend rustig bos met heel veel zangvogels, spechten en soms ook ijsvogels. In het riet hoor je allerlei typische rietvogels zoals kleine karekiet, rietzanger, Cetti’s zanger en rietgors.  Soms zie je ze ook. Aan het eind van de wandeling kan je een kleine lus om een rietveld maken en dan ben je niet ver meer van De Strengen.

4,5 km fietsen + 3 km wandelen

4. Huis te Warmond

Het park van het Huis te Warmond is schitterend. Veel mooie oude bomen, lanen waarvan niet alle bomen nog leven, veel dood hout en vooral de prachtige Rododendrons, die je het beste in mei kunt bekijken. De wandeling naar Warmond is niet zo interessant. De wandeling in het park is kort maar mooi, een klein deel van de totaal 7 km.

5. Zwanburger Polder

De Zwanburger Polder is een eiland. Je kan er alleen komen met een veerbootje, dat vanaf het eiland Koudenhoorn vaart. Dit zelfde bootje brengt je later naar de Tengnagel (zie hierboven) van waar je naar de Merenwijk kunt teruglopen. Vooral het stuk langs de Zwanburger Polder is schitterend. Je kunt hier grutto’s zien, die er in het voorjaar broeden. Ook bruine kiekendieven zijn hier regelmatig aan te treffen.

Meer informatie op www.zwanburgerroute.nl.

6. Merenwijkpark

In het Merenwijk-park

Dit park – niet op het kaartje boven aangegeven – ligt helemaal dichtbij huis. Je bent er binnen drie minuten. Het park ligt midden in de Merenwijk. Het bestaat uit mooie bomen, vrij veel water en je vindt er bovendien een kinderboerderij en een klein restaurant. Regelmatig zitten er ooievaars op het nest bij de kinderboerderij. Je kunt er veel verschillende vogels zien. Recent broedde er nog sperwers en je kunt er zomaar een ijsvogel tegenkomen, misschien dezelfde die zich ook regelmatig op De Strengen laat zien.

 

_________