naar boven fotograferen

Een beetje goniometrie

 

We fotograferen een flatgebouw met een hoogte h op afstand d onder een hoek alpha vanaf de grond. De onderkant van de flat bevindt zich in vlak v1 en de bovenkant in vlak v2.  Naarmate we de camera hoger richten komt de onderkant van het flatgebouw dichterbij. Als we helemaal naar boven fotograferen, bevindt de onderkant van de flat zich in hetzelfde vlak als de camera: afstand 0. Op dat moment is de bovenkant van de flat even ver als de hoogte van de flat. In onderstaande grafiek is te zien hoe de afstand van de onderkant van de flat stelselmatig naar 0 afneemt naarmate de camera van 0 naar 90 graden wordt gedraaid, terwijl de bovenkant eerst iets verder van de camera af komt te staan en vervolgens weer iets dichterbij totdat het minimum, de hoogte van de flat is bereikt (75 meter).

Voor de duidelijkheid: het gaat dus niet om de werkelijke afstand tussen flat en camera. Die verandert niet, maar om de afstand tussen de camera en de vlakken, waarin zich boven- en onderkant bevinden.

 

___________

Print Friendly, PDF & Email